Jako??─? ??upka dachowego

Korzy??ci ze stosowania dobrej jako??ci naturalnego ??upka kamiennego

Dobry ?üupek kamienny to z czystko technicznego punktu widzenia szereg korzy??cici zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Naturalny ??upek dachowy dobrej klasy b─?dzie:

  • Niepalny i wodoodporny 
  • Odporny na zmiany pogodowe
  • D??ugowieczny i nie wymagaj─?cy konserwacji
  • Nietoksyczny i przyjazny dla ??rodowiska


Potencjalne problemy u??ycia niskiej jako??ci kamienia dachowego

  • Korozja
  • Niska wytrzyma??o??─? na ruchy wi─???by dachowej
  • Niska wytrzyma??o??─? na czynniki atmosferyczne takie jak np. silny wiatr
  • Rozszczepianie poszczególnych warstw p??ytki, zw??aszcza dotyczy to górnych warstw


Utlenianie ??upka powoduje zmian─? koloru dachu, ale przede wszystkim w wyniku erozji powstaje zagro??enie  „przerdzewiania" p??ytek, powstawania miejscowych perforacji a nawet odpadania p??ytek ??upkowych.


Wsztstkie te aspekty mog─? spowodowane konieczno??ci─? cz─?stej konserwacji dachu, a?? do przypadku konieczno??ci wymiany ca??ego pokrycia.

 

Nale??y oczywi??cie pami─?ta─?, ??e ??upek jest produktem w 100% naturalnym i jak to w przypadku kamienia mo??liwe s─? fluktuacje kolorów i przebarwienia. Nie jest to wada, ale cecha ??upka, dzi─?ki której ka??dy dach jest oryginalny, niepowtarzalny i naturalny.  

 

┼üUPEK NA MIAR─ś

Wychodz─ůc naprzeciw indywudualnym wymaganiom architektów  Pizarras stworzy┼éa program produktów specjalnych. Jego g┼éównym za┼éo┼╝eniem jest kreowanie niestandartowych rozwi─ůza┼ä projektowych. Oznacza to mo┼╝liwo┼Ť─ç stworzenia dachówek kamiennych na zamówienie.
Prosimy o wysłanie zapytania na e-mail:
techniczny@pizarras.pl