Thermochip - montaż

Układanie paneli:
Istnieją trzy podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas układania paneli Thermochip na powierzchniach drewnianych lub metalicznych:

  • Panele należy układać naprzemiennie ze złączami krzyżowymi.
  • Panele należy układać w taki sposób, by dłuższa krawędź płyty znajdowała się prostopadle do elementu podtrzymującego, a krótsza była na nich oparta. Pióro biegnące wzdłuż całego panelu służy do łączenia paneli.
  • Panel powinien zostać umieszczony na co najmniej trzech elementach podtrzymujących.


Mocowanie paneli:

Panele należy montować przy użyciu nierdzewnych stalowych śrub samowkrętnych, wybierając najbardziej odpowiedni typ dopasowany do elementów struktury podtrzymującej. Każdy element podtrzymujący powinien mieć trzy punkty mocowania umieszczone co najmniej 2 cm od krawędzi panelu. Długość śrub będzie różna w zależności od grubości panelu przeznaczonego do montażu oraz od rodzaju elementu podtrzymującego. W przypadku mocowania paneli do struktury metalicznej śruby powinny być 20 mm dłuższe od grubości paneli, a w przypadku struktury drewnianej powinny być one dłuższe o 50 mm.


Łączenia między panelami:

Po tym, jak panele zostaną ułożone na strukturze podtrzymującej, łączenia należy uszczelnić w celu uniknięcia przecieków wody przez szczeliny powstałe w wyniku silnych wiatrów, uszkodzeń spowodowanych przez ptaki itd. Można również użyć ciekłej gumy, nieprzepuszczalnej taśmy samoprzylepnej, kitu silikonowego lub polistyrenowego. Zabezpieczenie łączeń przed przeciekaniem jest szczególnie wskazane w miejscach złączeń na pokryciach dachowych (grzbiet dachu, kosze dachów, kominy itp.). Jednym z możliwych rozwiązań jest umieszczenie przezroczystych nieprzepuszczalnych taśm na całej długości krawędzi dachu.


Rozkład elementów podtrzymujących:

Rozstaw elementów podtrzymujących zależy od długości panelu, jego naturalnej wagi oraz wagi dodatkowej spowodowanej warunkami pogodowymi. Kiedy grubość panelu zostanie wybrana w oparciu o wymagany poziom izolacji, odległość miedzy elementami będzie zależała od standardowego ciężaru, jaki ma być wspierany oraz wszelkich dodatkowych obciążeń powstałych na skutek użytkowania lub czynników atmosferycznych: wiatru czy śniegu. Obciążenia podtrzymywane różnymi typami paneli oraz odpowiednia liczba elementów wspierających zostały podane na liście ze wskazaniami (w oparciu o naturalną wagę).

 

Przechowywanie na miejscu montażu:
Panele Thermochip pakowane są na paletach zabezpieczonych plastikiem. Palety można podnosić, jeżeli elementy podtrzymujące są odpowiednio zamocowane. Zaleca się, aby produkt pozostał w opakowaniu do momentu jego użycia.

 

thermochip_rys1_m.jpg thermochip_rys2_m.jpg thermochip_rys3_m.jpg
Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3

 

ŁUPEK - powinien on zostać umieszczony na systemie dwutorowym zamontowanym na panelach. (Rys.1)

 

DACHÓWKI - dopasowanie dachówki płaskiej wymaga systemu dwutorowego, który należy umieścić na szczycie paneli. W przypadku dachówki falistej, należy użyć dodatkowych elementów w celu usprawnienia wentylacji i zabezpieczenia dachówki (Rys.2).


BLACHY METALICZNE (MIEDZIANE, CYNKOWE, METALOWE ITP.) - ze względu na gładkość powierzchni i idealnie płaską strukturę dachów wykonanych z Thermochip idealnie nadają się one do pokrycia powłokami metalicznymi.  Zaleca się pozostawienie przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy powłoką metalową a panelem w celu uniknięcia gromadzenia skroplonej pary – można to osiągnąć dzięki prowadnicy umieszczonej na zboczu dachu i poprzez zamocowanie paneli lub warstwy, do której później można przymocować blachę metaliczną. (Rys.3).

 

baner_kontakt_z_nami.jpg